KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIESTANOWISKO, NA KTÓRE APLIKUJESZ:
Nazwisko:
Imię:
PESEL:
NIP:
Miejscowość, kod pocztowy:
Ulica, numer domu/lokalu:
Czy posiadasz Prawo Jazdy:
Czy posiadasz Samochód:
Czy jesteś osobą uczącą się:
Numer telefonu:
Twój e-mail:
Doświadczenie zawodowe:
Wypełniając ten kwestionariusz wyrażasz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 883)